تسمه تایم پژو 206 تیپ 1 - ZRK1479

کد فنی : ZRK 1479

سایز     : HNBR -108 - 17

گارانتی  : 2 سال پس از تاریخ خرید و یا 70،000 کیلومتر

ساخت  : آلمان (اصل)

کد فنی : ZRK1479

سایز     : HNBR -108 - 17

گارانتی  : 2 سال پس از تاریخ خرید و یا 70،000 کیلومتر

ساخت  : آلمان (اصل)

نقدی ثبت نگردیده است

بررسی خود را بنویسید

تسمه تایم پژو 206 تیپ 1 - ZRK1479

تسمه تایم پژو 206 تیپ 1 - ZRK1479

کد فنی : ZRK 1479

سایز     : HNBR -108 - 17

گارانتی  : 2 سال پس از تاریخ خرید و یا 70،000 کیلومتر

ساخت  : آلمان (اصل)

بررسی خود را بنویسید