تسمه تایم مگان - ZRK1752

کد فنی : ZRK 1752

سایز     : HNBR - 132 - 27

گارانتی  : 2 سال پس از تاریخ خرید و یا 70،000 کیلومتر

ساخت  : آلمان (اصل)

کد فنی : ZRK1752

سایز     : HNBR - 132 - 27

گارانتی  : 2 سال پس از تاریخ خرید و یا 70،000 کیلومتر

ساخت  : آلمان (اصل)

نقدی ثبت نگردیده است

بررسی خود را بنویسید

تسمه تایم مگان - ZRK1752

تسمه تایم مگان - ZRK1752

کد فنی : ZRK 1752

سایز     : HNBR - 132 - 27

گارانتی  : 2 سال پس از تاریخ خرید و یا 70،000 کیلومتر

ساخت  : آلمان (اصل)

بررسی خود را بنویسید