تسمه تایم نیسان دیزل - ZRK1710

کد فنی : ZRK 1710

سایز     : HNBR - 119 - 32

گارانتی  : 2 سال پس از تاریخ خرید و یا 70،000 کیلومتر

ساخت  : آلمان (اصل)

کد فنی : ZRK1710

سایز     : HNBR - 119 - 32

گارانتی  : 2 سال پس از تاریخ خرید و یا 70،000 کیلومتر

ساخت  : آلمان (اصل)

نقدی ثبت نگردیده است

بررسی خود را بنویسید

تسمه تایم نیسان دیزل - ZRK1710

تسمه تایم نیسان دیزل - ZRK1710

کد فنی : ZRK 1710

سایز     : HNBR - 119 - 32

گارانتی  : 2 سال پس از تاریخ خرید و یا 70،000 کیلومتر

ساخت  : آلمان (اصل)

بررسی خود را بنویسید