تسمه تایم پراید - ZRK1526

کد فنی : ZRK 1526

سایز     : HNBR - 107 - 22

گارانتی  : 2 سال پس از تاریخ خرید و یا 70،000 کیلومتر

ساخت  : آلمان (اصل)

کد فنی : ZRK1526

سایز     : HNBR - 107 - 22

گارانتی  : 2 سال پس از تاریخ خرید و یا 70،000 کیلومتر

ساخت  : آلمان (اصل)

نقدی ثبت نگردیده است

بررسی خود را بنویسید

تسمه تایم پراید - ZRK1526

تسمه تایم پراید - ZRK1526

کد فنی : ZRK 1526

سایز     : HNBR - 107 - 22

گارانتی  : 2 سال پس از تاریخ خرید و یا 70،000 کیلومتر

ساخت  : آلمان (اصل)

بررسی خود را بنویسید