تسمه تایم ریو - ZRK1442

کد فنی : ZRK 1442

سایز     : HNBR - 137 - 22

گارانتی  : 2 سال پس از تاریخ خرید و یا 70،000 کیلومتر

ساخت  : آلمان (اصل)

کد فنی : ZRK1442

سایز     : HNBR - 137 - 22

گارانتی  : 2 سال پس از تاریخ خرید و یا 70،000 کیلومتر

ساخت  : آلمان (اصل)

نقدی ثبت نگردیده است

بررسی خود را بنویسید

تسمه تایم ریو - ZRK1442

تسمه تایم ریو - ZRK1442

کد فنی : ZRK 1442

سایز     : HNBR - 137 - 22

گارانتی  : 2 سال پس از تاریخ خرید و یا 70،000 کیلومتر

ساخت  : آلمان (اصل)

بررسی خود را بنویسید