تسمه تایم زانتیا - ZRK1656

کد فنی : ZRK 1262

سایز     : HNBR - 136 - 25.4

گارانتی  : 2 سال پس از تاریخ خرید و یا 70،000 کیلومتر

ساخت  : آلمان (اصل)

کد فنی : ZRK1262

سایز     : HNBR - 136 - 25.4

گارانتی  : 2 سال پس از تاریخ خرید و یا 70،000 کیلومتر

ساخت  : آلمان (اصل)

نقدی ثبت نگردیده است

بررسی خود را بنویسید

تسمه تایم زانتیا - ZRK1656

تسمه تایم زانتیا - ZRK1656

کد فنی : ZRK 1262

سایز     : HNBR - 136 - 25.4

گارانتی  : 2 سال پس از تاریخ خرید و یا 70،000 کیلومتر

ساخت  : آلمان (اصل)

بررسی خود را بنویسید