تسمه تایم سمند - ZRK1663

تسمه تایم سمند

کد فنی : ZRK 1663

سایز     : HNBR - 114 - 17

گارانتی  : 2 سال پس از تاریخ خرید و یا 70،000 کیلومتر

ساخت  : آلمان (اصل)

تسمه تایم سمند

کد فنی : ZRK1663

سایز     : HNBR - 114 - 17

گارانتی  : 2 سال پس از تاریخ خرید و یا 70،000 کیلومتر

ساخت  : آلمان (اصل)

نقدی ثبت نگردیده است

بررسی خود را بنویسید

تسمه تایم سمند - ZRK1663

تسمه تایم سمند - ZRK1663

تسمه تایم سمند

کد فنی : ZRK 1663

سایز     : HNBR - 114 - 17

گارانتی  : 2 سال پس از تاریخ خرید و یا 70،000 کیلومتر

ساخت  : آلمان (اصل)

بررسی خود را بنویسید