تسمه تایم رنو 21 - ZRK1597

تسمه تایم تسمه تایم رنو 21

کد فنی : ZRK 1597

سایز     : 20 - 125 HNBR

گارانتی  : 2 سال پس از تاریخ خرید و یا 70،000 کیلومتر

ساخت  : آلمان (اصل)

تسمه تایم تسمه تایم رنو 21

کد فنی : ZRK1597

سایز     : 20 - 125 HNBR

گارانتی  : 2 سال پس از تاریخ خرید و یا 70،000 کیلومتر

ساخت  : آلمان (اصل)

نقدی ثبت نگردیده است

بررسی خود را بنویسید

تسمه تایم رنو 21 - ZRK1597

تسمه تایم رنو 21 - ZRK1597

تسمه تایم تسمه تایم رنو 21

کد فنی : ZRK 1597

سایز     : 20 - 125 HNBR

گارانتی  : 2 سال پس از تاریخ خرید و یا 70،000 کیلومتر

ساخت  : آلمان (اصل)

بررسی خود را بنویسید