تسمه تایم پژو 206 تیپ 2 - ZRK1507

کد فنی : ZRK 1507

سایز     : HNBR -104 - 17

گارانتی  : 2 سال پس از تاریخ خرید و یا 70،000 کیلومتر

ساخت  : آلمان (اصل)

کد فنی : ZRK1507

سایز     : HNBR -104 - 17

گارانتی  : 2 سال پس از تاریخ خرید و یا 70،000 کیلومتر

ساخت  : آلمان (اصل)

نقدی ثبت نگردیده است

بررسی خود را بنویسید

تسمه تایم پژو 206 تیپ 2 - ZRK1507

تسمه تایم پژو 206 تیپ 2 - ZRK1507

کد فنی : ZRK 1507

سایز     : HNBR -104 - 17

گارانتی  : 2 سال پس از تاریخ خرید و یا 70،000 کیلومتر

ساخت  : آلمان (اصل)

بررسی خود را بنویسید