تسمه تایم پژو 206 تیپ 6 - ZRK1537

کد فنی : ZRK 1537

سایز     : HNBR -134 - 25.4

گارانتی  : 2 سال پس از تاریخ خرید و یا 70،000 کیلومتر

ساخت  : آلمان (اصل)

کد فنی : ZRK1537

سایز     : HNBR -134 - 25.4

گارانتی  : 2 سال پس از تاریخ خرید و یا 70،000 کیلومتر

ساخت  : آلمان (اصل)

نقدی ثبت نگردیده است

بررسی خود را بنویسید

تسمه تایم پژو 206 تیپ 6 - ZRK1537

تسمه تایم پژو 206 تیپ 6 - ZRK1537

کد فنی : ZRK 1537

سایز     : HNBR -134 - 25.4

گارانتی  : 2 سال پس از تاریخ خرید و یا 70،000 کیلومتر

ساخت  : آلمان (اصل)

بررسی خود را بنویسید