تسمه تایمینگ بالانسر دلیکا - ZRK1459

کد فنی : ZRK 1459

سایز     : HNBR - 65

گارانتی  : 2 سال پس از تاریخ خرید و یا 70،000 کیلومتر

ساخت  : آلمان (اصل)

کد فنی : ZRK1459

سایز     : HNBR - 65

گارانتی  : 2 سال پس از تاریخ خرید و یا 70،000 کیلومتر

ساخت  : آلمان (اصل)

نقدی ثبت نگردیده است

بررسی خود را بنویسید

تسمه تایمینگ بالانسر دلیکا - ZRK1459

تسمه تایمینگ بالانسر دلیکا - ZRK1459

کد فنی : ZRK 1459

سایز     : HNBR - 65

گارانتی  : 2 سال پس از تاریخ خرید و یا 70،000 کیلومتر

ساخت  : آلمان (اصل)

بررسی خود را بنویسید