تسمه تایمینگ دلیکا - ZRK1176

کد فنی : ZRK 1176

سایز     : HNBR - 123 - 29

گارانتی  : 2 سال پس از تاریخ خرید و یا 70،000 کیلومتر

ساخت  : آلمان (اصل)

کد فنی : ZRK1176

سایز     : HNBR - 123 - 29

گارانتی  : 2 سال پس از تاریخ خرید و یا 70،000 کیلومتر

ساخت  : آلمان (اصل)

نقدی ثبت نگردیده است

بررسی خود را بنویسید

تسمه تایمینگ دلیکا - ZRK1176

تسمه تایمینگ دلیکا - ZRK1176

کد فنی : ZRK 1176

سایز     : HNBR - 123 - 29

گارانتی  : 2 سال پس از تاریخ خرید و یا 70،000 کیلومتر

ساخت  : آلمان (اصل)

بررسی خود را بنویسید