اتوبوس

اتوبوس

تسمه های اتوبوس

شبکه ای فهرستی

(0)

نمایش سریع

تسمه شیاری 5k1500 ولو B9

تسمه شیاری 5k1500 ولو B9

کد فنی : 5K 1500 گارانتی  : 2 سال پس از تاریخ خرید و یا 80،000 کیلومتر ساخت  : فرانسه (اصل)

نمایش 1 - 1 از 1 آیتم